Erityisherkkyys, intuitio ja työelämä

10.4.2023 Yleinen

Erityisherkkyys ja intuitio ovat ominaisuuksia, jotka voivat olla hyvin arvokkaita työelämässä, mutta ovat omalta osaltani toistaiseksi jääneet hyödyntämättä. 

Me erityisherkät olemme usein tarkkoja yksityiskohdista ja voimme havaita asioita, joita muut eivät huomaa. Me havaitsemme pomminvarmasti organisaation heikot singaalit ennen kuin muut tietävät niistä yhtään mitään.

Intuition haasteet vs voimavarat: Haasteena itselleni on ollut se, varsinkin isoissa organisaatioissa, että signaalitulvan alle helposti uupuu ja vanhat kankeat johtamistavat lamaannuttavat fiksun toiminnan.

Voimavarana intuitiossa on se, että tunnen asioita vaistomaisesti, ennen kuin olen välttämättä edes tietoinen siitä, miksi tunnen juuri niin.

Erityisherkän intuitiosta kilpailuetu

Luonnostaan olen ihan kelpo ongelmanratkaisija ja uskon, että työelämässä yritykset ja organisaatiot  voisivat hyödyntää erityisherkkiä ihmisiä nykyistä paljon paremmin. Meitä on kuitenkin tutkimusten mukaan noin 20 % kaikista ihmisistä, eli melkoinen tuotanto- ja kilpailukykytekijä.

Tietenkin kaikki erityisherkät ovat erilaisia, ja heillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Työpaikalla olisi tärkeää löytää tapoja hyödyntää jokaisen henkilökohtaisia ominaisuuksia ja auttaa erityisherkät käyttämään supervoimaansa intuition parissa.

Intuitio kulkee käsi kädessä tunneälyn ja tunnelmanluonnin kanssa. Näiden kaikkien kolmen asian merkitys kasvaa yhä enemmän nykypäivän työympäristössä.

Yksinkertaisesti sanottuna hyvä intuition ja erityisherkkien hyödyntäminen työelämässä auttaa tekemään parempia päätöksiä ja lisäämään yritysten ja organisaatioiden menestystä. 

 

TOP 5 asiaa erityisherkän hahmon intuition hyödyntämisestä työelämässä:

  1. Taito lukea muiden ihmisten tunteita ja tarpeita: Erityisherkkä henkilö voi havaita hienovaraisia muutoksia toisten käyttäytymisessä ja tunteissa, joka voi auttaa heitä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa ja luomaan positiivisia suhteita työpaikalla.
  2. Nopea päätöksenteko: Intuitiivinen ajattelu voi auttaa erityisherkkiä henkilöitä tekemään nopeita päätöksiä, kun heillä ei ole tarpeeksi aikaa tai tietoa käytettävissä tai tietoa on liikaa käytettävissä. He voivat luottaa sisäiseen tuntemukseensa ja intuitionsa, joka voi auttaa heitä välttämään aikaa syövää analysointiprosessia ja tekemään nopeita ja oikeita päätöksiä.
  3. Ongelmanratkaisu: Erityisherkkä henkilö voi käyttää intuitiivista ajattelua ja luovuutta ratkaistakseen ongelmia, joita muut eivät ehkä huomaa. He voivat löytää uusia tapoja käsitellä ongelmia, joita muut eivät ole vielä edes ajatelleet.
  4. Tarkkuus yksityiskohdissa: Erityisherkkä henkilö voi huomata yksityiskohtia, joita muut eivät ehkä huomaa. Tämä voi auttaa heitä tekemään tarkkoja päätöksiä ja saavuttamaan parempia tuloksia työtehtävissä.
  5. Kyky sopeutua muutoksiin: Erityisherkkä henkilö voi olla hyvin tietoinen ympäristönsä muutoksista, heikoista signaaleista ja reagoida niihin nopeasti. Tämä voisi auttaa yrityksiä sopeutumaan nopeasti muuttuviin työolosuhteisiin, reagoimaan niihin nopeammin kuin kilpailijat ja keksimään uusia tapoja käsitellä muutoksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *