Miten erityisherkät voivat auttaa yrityksiä ja organisaatioita voimaan paremmin?

4.5.2023 Yleinen

Yritysten ja organisaatioiden on hyvä ymmärtää ero tunneälyn, tunnelmanluonnin, psykologisen turvallisuuden, inklusiivisuuden ja intuition välillä.

Kaikkiin näihin tarjotaan erikseen konsulttipalveluita. Mutta mitäpä tapahtuisikaan, jos näihin kaikkiin asioihin pystyisi vaikuttamaan kerralla?

Tunneälysummitissa tunnelmoimassa.

Nämä kaikki ovat keskeisiä tekijöitä työyhteisön hyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta. Ja näissä kaikissa asioissa erityisherkät ihmiset voivat olla yritysten piilossa oleva, käyttämätön voimavara.


Puran pikkaisen näitä käsitteitä osiin:

Tunneäly auttaa yksilöitä ymmärtämään ja hallitsemaan omia tunteitaan sekä tunnistamaan ja reagoimaan muiden tunteisiin. Tämä on tärkeää työyhteisössä, koska se edistää avointa ja luottavaista ilmapiiriä ja parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.


Tunnelmanluonti tarkoittaa tietoista prosessia, jossa luodaan positiivinen, kannustava ja motivoiva ilmapiiri työpaikalla. Tämä vaikuttaa suoraan työntekijöiden hyvinvointiin ja motivaatioon, mikä puolestaan ​​voi johtaa parempaan työtehoon ja tuottavuuteen.


Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Tämä on tärkeää luovassa ja innovatiivisessa työympäristössä, jossa avoimuus ja riskinotto ovat keskeisiä tekijöitä menestyksen kannalta.

Inklusiivisuus tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät kokevat olevansa osa työyhteisöä, riippumatta taustastaan tai ominaisuuksistaan. Onnistunut yhteiskehittämiskokemus on tästä oivallinen esimerkki! Tämä on tärkeää työpaikan monimuotoisuuden kannalta, koska se edistää erilaisia näkökulmia ja ajattelutapoja, mikä voi johtaa innovaatioihin ja parempaan päätöksentekoon. Ja innovaatiot edistävät kilpailukykyä!


Intuitio taas tarkoittaa henkilökohtaista kokemusta tai tuntemusta, joka perustuu aistimukseen ja kokemukseen. Vaikka intuitio voi olla hyödyllinen työympäristössä, sen käyttöön ei saa luottaa liikaa, sillä se voi johtaa virheellisiin päätöksiin tai ennakkoluuloihin.


Ymmärrys näiden erilaisten käsitteiden välillä auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan terveempää ja tehokkaampaa työympäristöä, jossa kaikilla erilaisilla työntekijöillä on mahdollisuus menestyä ja kukoistaa.

Just feel!


Tässä TOP-3 lista parhaista ominaisuuksista, jotka erityisherkkät voivat tuoda työyhteisöihin yllä mainittuihin asioihin liittyen:

Tunneäly: Erityisherkät ovat yleensä erittäin tietoisia omista tunteistaan ja ympäristön tunnelmista. Tämä antaa heille luontaisen kyvyn lukea ihmisten tunnetiloja ja reagoida niihin oikealla tavalla. Tämä auttaa heitä toimimaan hyvin tiimissä ja kommunikoimaan tehokkaasti kollegoiden kanssa. Vaikkapa yhteiskehittämisprosesseissa tämä on huikea voimavara!

Intuitio: Erityisherkät ovat usein hyvin intuitiivisia ja pystyvät havaitsemaan asioita, joita muut saattavat unohtaa. Tämä auttaa heitä tekemään nopeita päätöksiä ja löytämään luovia ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi intuitio auttaa heitä löytämään sopivan tunnelman ja luomaan yhteisöllisyyttä työpaikalla.

Tarkkuus ja huolellisuus: Erityisherkät ovat usein erittäin tarkkoja ja huolellisia, mikä auttaa heitä havaitsemaan yksityiskohtia ja virheitä, jotka muilta saattavat jäädä huomaamatta. Tämä on tärkeää monissa työtehtävissä, kuten suunnittelussa, kirjanpidossa ja teknisissä tehtävissä.

Meitä herkkiksiä on tutkimusten mukaan noin 20 % kaikista ihmisistä. Mitä se saisikaan aikaan, jos valjastettaisiin tuon 20 % voimavarat paremmin käyttöön?

2 comments

  1. Antero H. sanoo:

    Voi kuinka osuit naulankantaan tekijöistä, jotka vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin! Elämme vuotta 2023 ja tutkimuksia aiheesta on tehty jo kohta puoli vuosisataa. Sen lisäksi, että yritykset panostavat sisustussuunnitteluun ja työympäristön viihtyvyyteen visuaalisuudella ja käytännöllisyydellä, myös juuri noihin ns. pehmeisiin arvoihin tulisi panostaa ja vieläkin enemmän, sillä positiivinen yhteenkuuluvuuden tunne on se, joka kantaa yritystä kaikista pisimmälle.
    Taidanpa laittaa blogisi linkin kiertoon työpaikan ryhmächattiin. Kiitos!

    • admin sanoo:

      Kiitos! Yhteenkuuluvuuden tunne ja juuri se positiivisuus ovat huikean tärkeitä! Paljon kaikkea hyvää työyhteisöllenne 🙏🏻☀️

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *